CAST · CAT · ENG

La Fundació Cassià Just es va crear amb la missió de “generar riquesa humana i material mitjançant Cuina Justa, creant empreses sostenibles i solidàries per donar una vida bona a les persones especialment fràgils”.

 

La vida bona és oferir un lloc que permeti la construcció pròpia per a una vida entre els altres i en alguns casos més enllà de les fronteres de l’espai laboral.

 

La Fundació Cassià Just, Centre Especial de Treball (CET), neix al 1994 com a iniciativa d’un grup de professionals de la salut mental, l’acció social i l’educació amb la intenció d’aportar algunes reflexions i respostes a les dificultats amb què es trobaven els joves que des d’una edat molt primerenca havien necessitat una atenció sociosanitària i educativa específica i que en el moment d’entrar en el món laboral estaven en risc d’exclusió social.

 

Davant d’això, es crea una empresa en el camp de la restauració sota la idea del benefici múltiple de cuinar mitjançant processos fets a mà.

 

L’any 2005 es crea la marca Cuina Justa, amb la qual anys més tard la Fundació Cassià Just segueix treballant les motivacions i referents no tan sols des d’un punt de vista social o empresarial,  sinó també en la generació del canvi social que suposa ser una empresa d’economia social referent.

Cuina Justa, empresa de economia social de la Fundació, ofereix llocs de treball en el camp de l’alimentació. Hi treballen persones que tenen un estil de vida que implica unes dificultats per a la seva promoció personal, en l’emancipació i en el vincle amb els altres.

 

La nostra experiència d’inserció està marcada, més enllà dels ideals socials, per un tret: LA IMATGE DE DIGNITAT HUMANA en el lloc de treball, en la consideració del que diuen i en la seva vida social.

 

Les Unitats de Suport a l’Activitat Professional de la Fundació Cassià Just participen en l’acompanyament sociolaboral mitjançant un equip multidisciplinari que orienta les seves funcions en la promoció i la construcció d’una resposta particular davant les pròpies dificultats.

 

L’acompanyament que ofereix la Fundació combina la prevenció i l’atenció respectant la llibertat i el dret de la persona a decidir lliurement.

El concepte de vida bona suposa anar més enllà del camp purament laboral, la qual cosa implica el desenvolupament i la creació de nous dispositius que van des del prelaboral, passant per l’oci i el temps lliure, fins a l’assistència i orientació dels treballadors i les seves famílies.

 

La Fundació Cassià Just aposta per la creació d’un equip de voluntariat pensat per donar suport a les tasques d’acompanyament en determinats serveis que oferim, com per exemple el SOC (Servei d’Oci Comunitari) i el SeVi (Servei de Vinculació prelaboral i postlaboral). En aquest segon servei plantegem l’acompanyament en les tasques de vinculació postlaboral. Es tracta d’un suport tant als professionals com a les persones beneficiàries de la Fundació Cassià Just.

Precisar l’avanç en l’articulació transversal i la dialèctica en Cuina Justa (l’instrument tècnic de l’empresa solidària) amb Recerca i Desenvolupament (la cuina de les idees de la nova acció social) ens ha permès oferir una millor resposta als nous dèficits socials, més enllà de la desigualtat, la injustícia o la falta de protecció ja coneguts i soferts pels col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió en l’època actual.

 

El Departament de Recerca i Desenvolupament de la Fundació Cassià Just va néixer com a conseqüència de l’interès per les persones en risc d’exclusió, en la línia de la recerca de les fragilitats i les heterogeneïtats que produeix la societat actual i amb la següent missió: combatre l’estigmatització i la cronicitat de la malaltia mental i les desigualtats socials. Sota la tesi que fer treballadors té impacte en l’habilitació i recuperació de les fragilitats humanes.

Carretera Sta Creu de Calafell, 106.  ·  08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona (Spain)  ·  Tel. +34 93 630 32 34