El Rectorat de la Universitat de Barcelona va ser el lloc on, el 30 de maig, es va presentar la Càtedra UB Fundació Cassià Just-Cuina Justa d’Integració de Persones amb Discapacitat. El Dr. Joan Guàrdia, rector de la UB, va encapçalar la presentació al costat de Josep Lluís Cleries, president de la Fundació Cassià Just-Cuina Justa.

Aquesta càtedra és crucial perquè promou la formació, sensibilització, recerca i transferència recíproca de coneixements entre la universitat i la Fundació Cassià Just-Cuina Justa, per millorar la integració laboral i social de les persones amb fragilitat mental.

Entre les seves iniciatives s’inclou la creació d’una guia de bones pràctiques inclusives per a persones amb discapacitat en l’entorn universitari, adaptacions en els processos d’accés per a auxiliars de serveis universitaris amb discapacitat intel·lectual, cursos especialitzats, i premis per a Treballs Finals de Grau, Màster i Tesis doctorals que promoguin la inclusió de persones amb discapacitat.

A més, es continuarà oferint el diploma superior universitari en Atenció a Usuaris, Ciutadans i Clients dirigit a joves amb discapacitat intel·lectual per millorar la seva inserció laboral, i s’organitzaran activitats com un campus d’estiu específic per a aquests joves i un programa de mobilitat Erasmus adaptat.

Segons Josep Lluís Cleries, “tenir una càtedra que fomenti la recerca, la innovació i la transferència de coneixements entre la universitat i la nostra entitat és essencial per seguir millorant contínuament la inclusió social de persones amb fragilitat mental”.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Fundació Cassià Just-Cuina Justa, la Fundació FIATC i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB).

cuinajusta