Gràcies per arribar fins aqui

La teva col·laboració és clau per seguir donant oportunitats laborals i a la vegada sostenir als 
355 treballadors de la Fundació Cassià Just / Cuina Justa

 

 

Pots fer una aportació en el següent número de compte 

ES71 1491 0001 2420 8056 0119

En cas que vulguis sol·licitar el certificat de donacions.
Envia un correu a donacions@cuinajusta.com,amb el teu nom i DNI

Vols saber quins són els beneficis fiscals de la teva donació?

Amb la teva aportació econòmica també gaudiràs de beneficis fiscals que et permetran deduir els teus donatius en la Declaració de la Renda o Impost de Societats.

EMPRESES
(DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA PER L’IMPORT DE LA DONACIÓ ECONÒMICA, EN ESPÈCIE O PER PRESTACIÓ DE SERVEI.
* LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE )

* Consultar deduccions addicionals en determinades Comunitats Autònomes.
* Deducció addicional del 5% si l’activitat a la qual es dóna és considerada prioritària per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
* Si és una prestació de servei, és necessària una prèvia presentació de la factura sense IVA. Si es tracta d’una donació en espècie es presentarà prèviament una factura amb IVA.

35%

Com a empresa podreu deduir-vos de l’Impost de Societats el 35% de l’aportació que hàgiu realitzat a la nostra entitat

40%

En cas que la vostra contribució com a empresa hagi estat constant en els tres últims anys fiscals (amb un import superior a 150 €), podreu deduir-vos de l’Impost de Societats el 40% de l’aportació que hàgiu fet en la nostra entitat.

PERSONES FÍSIQUES
(DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA. LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE)

Els primers 150€

80%

DE DESGRAVACIÓ
Podràs desgravar-te el 80% de tots els donatius fets a ONGs i fundacions fins a un màxim de 150€

A partir de 150€

35%

DE DESGRAVACIÓ AFEGIDA
Podràs desgravar-te també el 35% de l’import del teu donatiu que excedeixi els primers 150€

La teva fidelitat té premi

40%

DE DESGRAVACIÓ AFEGIDA
Si, a més, és el 3r any en què col·labores amb una quantitat sempre igual o superior, en lloc d’un 30% passaràs a desgravar-te un 40% sobre l’excés de més de 150€.

La Fundació Cassià Just – Cuina Justa s’acull a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per tant, els donatius realitzats a aquesta Fundació gaudeixen de beneficis fiscals. La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats (BOE núm. 288, de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 de gener del 2015, en la Llei 49/2002.

Necessites més informació?

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en vigor, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer reponsabilidad de Fundació Cassià Just que té com a finalitats la comunicació, relació i/o gestió dels serveis que ofereix. No hi ha previsió que aquestes dades puguin ser cedits o comunicats a tercers, amb l’excepció dels serveis bancaris utilitzats per la Fundació i els assenyalats per la normativa vigent.
L’interessat autoritza de manera expressa el tractament de les seves dades personals per a aquestes finalitats.
Si vol exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens el comuniqui, via carta, aFundació Cassià Just, amb domicili en Ctra. Santa Creu de Calafell,106, 08830, de Sant Boi de Llobregat, amb CIF núm. G60566460 o al correu rgpd@cuinajusta.com

Ctra Sta Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)