El club social La Ocioteka

El Club Social Ocioteka té com a finalitat fomentar i mantenir vincles afectius i de relació amb d’altres i amb el seu entorn, generant espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del seu temps lliure i afavorir la seva inclusió social i comunitària.

L’Ocioteka ofereix un espai obert d’activitats i tallers participatius, des d’on animem que la persona gaudeixi i connecti les seves singularitats individuals amb l’entorn més proper.

A qui va adreçat?

El servei s’adreça a persones majors de divuit anys amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que estiguin en un període d’estabilitat clínica i amb ganes d’establir vincles socials amb d’altres i amb la comunitat.

Com s’hi accedeix?

Es pot accedir al Club Social per mitjà de l’acreditació de necessitat de participació, emesa per la xarxa pública o privada d’atenció en salut mental.

Equip de professionals

Acompanya a la persona en el seu recorregut personal dins del Club, amb un programa individualitzat i de suport abordat des de diferents disciplines professionals de la Fundació Cassià Just: educadors, psicòlegs, treballadors socials, talleristes i voluntaris.

Contacte

c/Salvador Allende 25,
08830 Sant Boi de Llobregat


93.630.32.34 / 626.849.609 /
ocioteka@cuinajusta.com

7 + 14 =