La Fundació Cassià Just, a través de Cuina Justa, vol promoure la Justícia Social, per impulsar la generació d’oportunitats laborals de les persones amb trastorn mental i/o exclusió social dins de la gastronomia.

Com pots col·laborar?

Fent un donatiu

Amb el teu donatiu podràs beneficiar-te de
beneficis fiscals.

Amb el codi 01276

Transferència Bancària
ES24 2100 0117 9802 0058 1128

Donació en espècies

Acceptem donacions en espècie:

Aliments no peribles
Productes de neteja
Materials Epi’s

La teva donació té beneficis

 

La Fundació Cassià Just – Cuina Justa s’acull a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per tant, els donatius realitzats a aquesta Fundació gaudeixen de beneficis fiscals. La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats (BOE núm. 288, de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 de gener del 2015, en la Llei 49/2002.

Et demanem unes dades perquè estem obligats a identificar els donatius d’import igual o superior a 100 € a l’any en compliment de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

 

Un cop feta la donació, envia’ns les teves dades i adreça postal a donacions@cuinajusta.com i et farem arribar el certificat de donació. 

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en vigor, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer reponsabilidad de Fundació Cassià Just que té com a finalitats la comunicació, relació i/o gestió dels serveis que ofereix. No hi ha previsió que aquestes dades puguin ser cedits o comunicats a tercers, amb l’excepció dels serveis bancaris utilitzats per la Fundació i els assenyalats per la normativa vigent.
L’interessat autoritza de manera expressa el tractament de les seves dades personals per a aquestes finalitats.
Si vol exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens el comuniqui, via carta, aFundació Cassià Just, amb domicili en Ctra. Santa Creu de Calafell,106, 08830, de Sant Boi de Llobregat, amb CIF núm. G60566460 o al correu rgpd@cuinajusta.com