PROGRAMES
SOCIALS

Cuina Justa, l’eina d’inserció

Cuina Justa com a empresa d’inserció adreça les seves actuacions a persones amb especials fragilitats personals i socials amb dificultats d’accedir i/o sostenir un lloc de treball. Especialment a :

· Persones amb problemàtica de salut mental (amb o sense certificat de discapacitat),

· Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció(RMI)/ Renda garantida de ciutadania (RGC)

· Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys sense formació ni experiència laboral.

· Dones que han patit o pateixen problemes de violència de gènere.

· Majors de 45 anys amb dificultats d’inserció sòciolaboral

· Aturats/des de llarga durada

· Persones nouvingudes amb dificultats d’inserció sòciolaboral

Programes socials

La Fundació Cassià Just ha disenyat una sèrie d’actuacions relacionades amb la vida i la feina que orienten i acompanyen i que contruibueixen a la consecució de la misió.
Aquests programes es creen a partir de la idea d’un acompanyament ajustat que respecta la singularitat de cada persona i permeten una construcció pròpia per a una Vida bona amb d’altres, en alguns casos més enllà de les fronteres de l’espai laboral

Club Social “Ocioteka”

Servei que acompanya a persones amb especials fragilitats des de diferents espais d’oci i/o temps lliure, a través d’activitats, tallers i trobades amb d’altres de la comunitat.

Servei d’acompanyament a la pròpia llar i en la comunitat

Oferim suport i acompanyament a les persones que ho requereixin en el propi domicili i en la vida comunitària

Servei vinculació pre i postlaboral

Vincula a la persona amb dificultats d’ocupabilitat al temps laboral

Programa envelliment actiu

Acompanya en una nova etapa, la vellesa, on es reformulen les relacions amb l’empresa i l’entorn.

Projecte masoveria social

Des de la Masia de Cal Tudela treballem en la recuperació i conservació del paisatge, la promoció del món agrari i el respecte al medi ambient.

Oferim espais per a la connexió entre entitats, serveis i ciutadans del territori, generant teixit social i treballant des de la lluita contra l’estigma

Voluntariat

Comptem amb un petit equip de Voluntaris que acompanyen al equip tècnic en el servei d’Oci de la Fundació, El Club Social Ocioteka. Formem part de la Xarxa d’entitats amb Voluntariat de la Ciutat de Sant Boi.

Com a Fundació Cassià Just també es generen Jornades de Voluntariat Corporatiu o RSC en diferents formats segons orientació de la jornada i en diferents espais de la Fundació.

Si et ve de gust participar de les accions de Voluntariat pot posar-te en contacte enviant un mail a : elena@cuinajusta.com