La Fundació Cassià Just ha dissenyat una sèrie d’actuacions relacionades amb la vida i el treball que orienten, acompanyen i que contribueixen a la consecució de la missió.

Aquests programes es creen a partir de la idea d’un acompanyament ajustat que respecta la singularitat de cada persona i permeten una construcció pròpia per a una Vida normalitzada, en alguns casos més enllà de les fronteres de l’espai laboral.

Cuina Justa com a empresa d’inserció adreça les seves actuacions a persones amb especials fragilitats personals i socials amb dificultats d’accedir i/o sostenir un lloc de treball.

Cuina Justa és l’eina d’inserció
per a persones amb especials fragilitats

Persones amb problemàtica de salut mental (amb o sense certificat de discapacitat)

Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (RMI) / Renda garantida de ciutadania (RGC)

Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys sense formació ni experiència laboral.

Dones que han patit o pateixen problemes de violència de gènere.

Majors de 45 anys amb dificultats d’inserció sociolaboral

Majors de 45 anys amb dificultats d’inserció sociolaboral

Persones nouvingudes amb dificultats d’inserció sociolaboral

Els nostres programes socials

Club Social “Ocioteka”

Servei que acompanya a persones amb especials fragilitats com a estructura de suport social i que fomenta la creació d’espais on es desenvolupen activitats de socialització, vinculació i participació amb l’entorn i la comunitat.

Tot això per mitjà d’activitats, tallers i trobades amb altres que respecte les particularitats en el vincle social i les noves formes d’estar i relacionar-se.

Servei d’acompanyament a la pròpia llar i en la comunitat

Oferim suport i acompanyament a les persones que ho requereixin en el propi domicili i en la vida comunitària.

Aquest projecte respon al reconeixement de la vida independent com un dret fonamental i a la possibilitat d’elecció de les persones amb especials fragilitats que convé sostenir per conciliar la llibertat d’elecció amb la qualitat de vida i la seguretat en la vida quotidiana.

Servei vinculació pre i postlaboral

L’objectiu principal d’aquest servei és l’empoderament en el mateix procés d’inserció.

Funciona vinculant de forma paral·lela les activitats laborals i d’inserció de Cuina Justa on es treballa de forma individualitzada i/o grupal el disseny del projecte personal.

Inclou tant propostes formatives professionals i d’acompanyament, en el moment de vinculació, com en els de desvinculació.

Programa envelliment actiu

Sovint de forma prematura (abans dels 50 anys) es fa visible un estancament de les seves capacitats i habilitats laborals i socials amb la consegüent davallada.

El programa envelliment actiu de la Fundació Cassià Just, acompanya en aquesta nova etapa, la vellesa, on es reformulen les relacions amb l’empresa i l’entorn social.

Projecte masoveria social

Des de la Masia de Cal Tudela treballem en la recuperació i conservació del paisatge, la promoció del món agrari i el respecte al medi ambient.

Oferim espais per a la connexió entre entitats, serveis i ciutadans del territori, generant teixit social i treballant des de la lluita contra l’estigma

Voluntariat

Comptem amb un equip de voluntaris que acompanyen al equip tècnic en el servei d’oci de la Fundació, el Club Social Ocioteka.

Formem part de la Xarxa d’entitats amb Voluntariat de la Ciutat de Sant Boi.

Com a Fundació Cassià Just també es generen Jornades de Voluntariat Corporatiu o RSC en diferents formats segons orientació de
la jornada i en diferents espais de la Fundació.

Si vols participar de les accions de voluntariat posa’t en contacte enviant un mail a : fundació@cuinajusta.com

Ctra Sta Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)